Afstand

Als u om welke reden dan ook niet meer voor uw cavia kunt zorgen dan kunt u kosteloos afstand doen ( een vrijwillige bijdrage is van harte welkom ). Wel vragen we u een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen, zodat Stichting Cavia eigenaar wordt van de cavia.