• Als u om welke reden dan ook niet meer voor uw cavia kunt zorgen dan kunt u kosteloos afstand doen ( een vrijwillige bijdrage is van harte welkom ). Wel vragen we u een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen, zodat Stichting Cavia eigenaar wordt van de cavia.

  • Wij hebben in onze opvang maar een beperkt aantal plaatsen  Hierdoor is het mogelijk dat ondanks dat wij geen opname stop op onze website hebben staan, we toch aan moeten geven op een bepaald moment geen plaats te hebben