Heeft u een cavia gevonden dan kunt u deze kosteloos door onze opvang laten opnemen ( een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom ). Wij zullen de cavia als gevonden op de site vermelden en aanmelden bij Amivedi  .

Wel vragen we van u de afstandsverklaring in te vullen met vermelding van plaats en tijdstip waarop de cavia is gevonden.